Sukcesy

400.000 ZŁOTYCH ZADOŚĆUCZYNIENIA I RENTA MIESIĘCZNA W WYSOKOŚCI 6.000 ZŁOTYCH Z TYTUŁU BŁĘDU MEDYCZNEGO

Błędy medyczne to wciąż jedna z częstych przyczyn spraw prowadzonyc...

ĆWIERĆ MILIONA ZŁOTYCH ZADOŚĆUCZYNIENIA W ZWIĄZKU Z RAŻĄCYMI BRAKAMI W DOKUMENATCJI MEDYCZNEJ PACJENTA

Z roku na rok rośnie liczba spraw związanych z błędami w sztuce leka...

REALNA KOMPENSATA KRZYWD PONIESIONYCH W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ BLISKIEJ OSOBY W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM POMIMO JEJ PRZYCZYNIENIA SIĘ DO WYPADKU

Śmierć bliskiej osoby to bez wątpienia jedna z największych tragedii...

WYGRANY SPÓR Z PRACODAWCĄ O ROSZCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY WSKUTEK SKUTECZNEGO OBALENIA ZARZUTU WYŁĄCZNEJ WINY POSZKODOWANEGO

Wypadki przy pracy to wciąż jedna z najczęstszych przyczyn dochodzeni...

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w uzasadnionych wypadkach powstaje nawet, gdy pojazd się nie przemieszcza

Wypadki na placu budowy to wciąż jedne z najczęstszych wypadków, z j...

Charakter uszczerbku a nie matematycznie wyliczony procentowy uszczerbek na zdrowiu są decydujące dla ustalenia zasadnej kwoty zadośćuczynienia

Z roku na rok rośnie liczba spraw dotyczących błędów diagnostycznyc...

Wygrany spór z ubezpieczycielem w sprawie wypłaty zaniżonego o ponad milion złotych świadczenia dla pasażera pojazdu

W sprawach wypadków drogowych na ogół spornym jest to, w jakiej wysok...

Ponad pół miliona złotych zadośćuczynienia zasądzone od skarbu państwa na rzecz poszkodowanego w wypadku spowodowanym przez funkcjonariuszy policji

Z powszechnie dostępnych statystyk wynika, że coraz częściej dochodz...