Charakter uszczerbku a nie matematycznie wyliczony procentowy uszczerbek na zdrowiu są decydujące dla ustalenia zasadnej kwoty zadośćuczynienia

Z roku na rok rośnie liczba spraw dotyczących błędów diagnostycznych i będących ich konsekwencją niewłaściwych terapii i sposobów leczenia. W tego typu sprawach niejednokrotnie pojawiają się trudności w ustaleniu, jaką krzywdę po stronie poszkodowanych powodują tego typu zdarzenia, a w konsekwencji, w jakiej wysokości zadośćuczynienie należy zasądzić na rzecz poszkodowanego. Bez wątpienia przy ustalaniu wysokości tego świadczenia należy wziąć pod uwagę szereg różnych kryteriów, a nie jedynie procentowy uszczerbek na zdrowiu, co wykazali Prawnicy Naszej Kancelarii prowadzący sprawę mężczyzny, który wskutek nieprawidłowej diagnozy doznał nie tylko uszczerbku na zdrowiu, ale również szeregu innych cierpień.

Poszkodowany mężczyzna nieszczęśliwie przewrócił się podczas pobytu na lodowisku,
w wyniku czego doznał urazu lewego kciuka. Po zdarzeniu mężczyzna udał się niezwłocznie po pomoc do punktu ratownictwa medycznego, gdzie lekarz stwierdził skręcenie palca i zalecił jego usztywnienie przez 3 tygodnie. Utrzymujący się jednak ból skłonił mężczyznę do odbycia konsultacji ortopedycznej, podczas której inny lekarz potwierdził poprzednią diagnozę. Kolejna konsultacja wykazała jednak, że doszło u poszkodowanego do zwichnięcia kciuka,
a z czasem konieczne stało się leczenie chirurgiczne z uwagi na przestarzały charakter zwichnięcia
.

Prawnicy z Naszej Kancelarii wnieśli w imieniu poszkodowanego pozew przeciwko placówkom, na rzecz których świadczyli pracę lekarze, którzy postawili błędną diagnozę, o zasądzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania oraz renty na zwiększone potrzeby.

Postępowanie przed Sądem

W postępowaniu przed Sądem, reprezentujący poszkodowanego mężczyznę Prawnicy Naszej Kancelarii wykazali, iż diagnoza postawiona przez lekarzy pracujących na rzecz pozwanych placówek była nieprawidłowa i nie odpowiadała wskazaniom oraz wiedzy medycznej, których wymaga się od profesjonalistów, co znalazło potwierdzenie w opinii biegłego z zakresu ortopedii i chirurgii urazowej. Ponadto, zwróciliśmy uwagę, iż na skutek wdrożenia nieprawidłowego leczenia, poszkodowany doznał znacznego ograniczenia funkcji chwytnej ręki, co przełożyło się na liczne trudności w czynnościach życia codziennego. Stąd też nie można przeliczać wysokości zadośćuczynienia wyłącznie przez pryzmat procentowego uszczerbku na zdrowiu, który w tym przypadku wynosił 3%, ale konieczne jest również, a może nawet przede wszystkim wzięcie pod uwagę charakteru uszczerbku i skutków, jakie za sobą uszczerbek ten pociąga.

Wygrana strony powodowej

Sąd przyznał rację stronie powodowej, wskazując, iż przy prawidłowo postawionej diagnozie, możliwe byłoby wdrożenie prawidłowego leczenia oraz uniknięcia przez powoda negatywnych skutków zdrowotnych w postaci zespołu bólowego kciuki lewej ręki oraz ograniczenia jego ruchomości. Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz powoda zadośćuczynienie w kwocie 25.000 złotych, przyjmując, że wskutek zawinionego działania lekarzy powód utracił szansę wyleczenia zwichnięcia kciuka, co wynika z trwałego ograniczenia jego ruchomości, wobec czego poczucie krzywdy mężczyzny, jego cierpienia fizyczne i psychiczne są na tyle znaczące, że nie można ustalać kwoty zadośćuczynienia wyłącznie biorąc pod uwagę procentowy wymiar uszczerbku. Na rzecz powoda zasądzono również odszkodowanie.

Strona pozwana wzniosła apelację od powyższego wyroku, jednakże również Sąd Odwoławczy wskazał, iż uszczerbek na zdrowiu jest tylko jednym z wielu kryteriów uwzględnianych przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, a samo zadośćuczynienie ma stanowić rzeczywistą kompensatę negatywnych doznań psychicznych i fizycznych wynikających ze zdarzenia szkodzącego.

Sprawa ta stanowi niewątpliwy dowód, iż nawet procentowo niewielkie uszkodzenie ciała może być przyczyną do zasądzenia znacznej sumy zadośćuczynienia. Sam fakt, iż procentowy uszczerbek na zdrowiu jest niewielki nie przesądza jeszcze o możliwości dochodzenia jedynie symbolicznego zadośćuczynienia. Na wysokość tego świadczenia składa się bowiem wiele kryteriów i czynników. Nawet przy stosunkowo niewielkich uszczerbkach warto dochodzić swoich praw, gdyż rozmiar będących ich wynikiem dolegliwości może być znaczny. Jeśli więc znajdziesz się w podobnej sytuacji nie bój się walczyć o swoje prawa, a jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy to My Ci takowej udzielimy.

 

(wyrok Sądu Rejonowego z 2019 r. i Sądu Okręgowego z 2021 r.)

Udostępnij wpis:

Powrót do sukcesów

Mogą Cię zainteresować

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

Uprzejmie informujemy, że od 22.08 do dnia 25.08 kancelaria będzie czynna do g...

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

Uprzejmie informujemy, iż w dniu  9 czerwca 2023 r., kancelaria będzie nieczy...

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 maja 2023 r., kancelaria będzie nieczynna....

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 13 czerwca do 22 czerwca 2022 r., Mec. Pr...

Wszystkie aktualności