My w mediach

play-rounded-fill

ADW. PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI – KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CIĄGŁY BARK WODY W WIELOOSOBOWYM BUDYNKU MIESZKALNYM?

W dniu 17 maja 2022 r. w „Łódzkich Wiadomościach Dnia” został poruszony problem, z jakim mierzą się mieszkańcy jednego z domów w Nowosolnej. Chodzi o ciągły brak wody będący następstwem uszkodzenia przez firmę logistyczną budującą swoje hale rurociągu doprowadzającego wodę do budynku wielomieszkalnego. Zarówno ta firma, jak i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi nie poczuwają się do odpowiedzialności za to zdarzenie. ZWIK uważa natomiast, że tą obciążyć należy właściciela nieruchomości.

W sprawie tej wypowiedział się adw. Przemysław Nowakowski, który zwrócił uwagę na to, że to ZWIK jest odpowiedzialny za uporządkowanie systemu wodociągowego złożonego z elementów należących do różnych właścicieli i zapewnienie ostatecznym odbiorcom, tj. mieszkańcom domu, właściwego produktu w postaci czystej wody płynącej pod odpowiednim ciśnieniem.

Źródło: https://lodz.tvp.pl/60216084/lodzkie-wiadomosci-dnia-17052022-1830.


video
play-rounded-fill
Adw. Damian Zbrojewski – kwestie odszkodowań za szkodę związaną
z niewłaściwym stanem drogi

Adw. Damian Zbrojewski w „Rozmowie dnia” TVP3 Łódź wypowiada się na temat roszczeń odszkodowawczych związanych ze szkodami poniesionymi przez kierowców pojazdów na skutek niewłaściwego stanu dróg. Pan Mecenas wyjaśnia, m.in. czy lepszym rozwiązaniem w tego typu sprawach jest wniesienie powództwa zbiorowego przez wielu pokrzywdzonych, czy wniesienie powództwa indywidualnego przez każdego pokrzywdzonego z osobna, wskazując różnicę między tymi procedurami, zaznaczając, że w obu przypadkach podstawą takiego powództwa powinna być już zaistniała szkoda. Adw. Zbrojewski podkreśla również wagę dowodów, bez których dochodzenie przed Sądem jakichkolwiek roszczeń może się okazać trudne, a wręcz niemożliwe, bowiem bez wykazania, iż dana szkoda o określonej wysokości faktycznie powstała, a jej źródłem jest uchybienie po stronie Miasta, wraz ze wskazaniem dowodów potwierdzających te okoliczności, takiego odszkodowania nie uzyskamy. Ponadto, z wypowiedzi Mecenasa dowiadujemy się, że nie zawsze w tego typu sprawach konieczne jest powołanie biegłego rzeczoznawcy celem dokonania wyceny powstałej szkody, zwłaszcza jeśli jest ona niewielka. Co więcej, odszkodowanie może nam również przysługiwać jako pieszym
w sytuacji, gdy doznajemy kontuzji z powodu chociażby nierówności chodnika czy ubytku w poboczu, którym jako piesi się poruszamy.

Źródło: https://lodz.tvp.pl/52433780/mec-damian-zbrojewski-22022021


 

video
play-rounded-fill
Adw. Marcin Imiołczyk, Adw. Przemysław Nowakowski – ślubowanie nowych adwokatów

W dniu 8 października 2020 r. odbyło się uroczyste ślubowanie „świeżo upieczonych” adwokatów. Aby uczestniczyć w uroczystości, łódzcy aplikanci musieli nie tylko odbyć po studiach 3-letnią aplikację, ale również zdać egzamin zawodowy. Jednym z nowych członków łódzkiej palestry został Adw. Marcin Imiołczyk, który w wypowiedzi dla „Łódzkich Wiadomości Dnia” TVP3 Łódź wskazuje, że wraz
z dniem ślubowania zakończył się pewien początkowy etap jego zawodowej kariery, który był dodatkowo obarczony skutkami trwającej pandemii COVID-19.

Zwieńczeniem uroczystości był akt obłóczyn, czyli założenie młodym adwokatom przez ich patronów tóg z zielonym żabotem. Bycie adwokatem nie jest jednak łatwe – o trudach pracy młodych adwokatów wypowiedział się Adw. Przemysław Nowakowski, wskazując, jakie obowiązki spoczywają na każdej osobie, która stawia pierwsze kroki we własnej działalności adwokackiej i jak należy podchodzić do każdej prowadzonej sprawy, aby zakończyła się ona sukcesem.

Źródło: https://lodz.tvp.pl/50247044/lodzkie-wiadomosci-dnia-08102020-2130 


 

video
play-rounded-fill
Adw. Dominika Frydrych, Adw. Maciej Kurczyński – uroczystość ślubowania młodych adwokatów

Dzień 2 września 2021 r. był najważniejszym dniem w życiu wielu łódzkich aplikantów adwokackich, którzy po 3 latach aplikacji i pozytywnym wyniku egzaminu zawodowego, złożyli uroczyste ślubowanie i po raz pierwszy założyli togi z zielonym żabotem, stając się tym samym pełnoprawnymi adwokatami. Wśród nowych członków łódzkiej palestry znalazła się Adw. Dominika Frydrych, która w wypowiedzi dla „Łódzkich Wiadomości Dnia” TVP3 Łódź zwracała uwagę na trudny okres aplikacji, przez który każdy z nowych adwokatów musiał przejść, wskazując jednocześnie, że determinacja i wytrwałość są najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu i spełnienia swych marzeń o byciu adwokatem. Do młodych adwokatów dołączył także Adw. Maciej Kurczyński, który zdał egzamin zawodowy z najwyższym wynikiem. W swojej wypowiedzi wyraził nadzieję, iż wynik egzaminu znajdzie przełożenie na jego przyszłą działalność adwokacką.

Źródło: https://lodz.tvp.pl/55658940/lodzkie-wiadomosci-dnia-02092021-2130


 

video
play-rounded-fill
Adw. Przemysław Nowakowski – wypowiedź dot. ogródków działkowych przeznaczonych na cel publiczny

Adw. Przemysław Nowakowski w programie „Głos regionów” wypowiada się na temat ogródków działkowych, a konkretnie tego, jakie konsekwencje niesie za sobą posiadanie działki, która została w następnej kolejności przeznaczona na cel publiczny. Pan Mecenas tłumaczy, czym jest cel publiczny, wskazując, że wyprzedza on interesy indywidualnych podmiotów, wobec czego takie przeznaczenie działki uzasadnia wysiedlenie z nich działkowców. Mecenas podkreśl jednocześnie, że w razie konieczności takiego wysiedlenia działkowców, każdy z nich powinien otrzymać od Gminy nowy teren o tej samej, tudzież podobnej powierzchni, a co więcej wszelkie naniesienia, które były na dotychczasowych działkach winny być „zwrócone” działkowcom w formie pieniężnej – dzięki temu wysiedleni działkowcy będą mogli niejako „odtworzyć” swoje dotychczasowe działki w innym miejscu.

Adw. Nowakowski wyjaśnia także, jak powinien wyglądać prawidłowy tryb nabycia działki – jakie kroki należy podjąć, z jakimi aktami się zapoznać, w jakiej formie zawrzeć umowę nabycia działki tak, aby interesy działkowców były należycie chronione.

Źródło: https://www.tvp.pl/regiony-tvp/informacje/glos-regionow/wideo/11072021/54790498


 

video
play-rounded-fill
Adw. Przemysław Nowakowski – rozmowa na temat wypadków drogowych i odpowiedzialności ich sprawców

W listopadzie 2019 r. gościem „Rozmowy Dnia” Radia Łódź był Adw. Przemysław Nowakowski. Rozmowa dotyczyła problematyki wypadków drogowych, w tym m.in. ich przyczyn, odpowiedzialności sprawców wypadków, ale również zachowań pieszych oraz regulacji prawnych odnoszących się do tych zagadnień.

Pan Mecenas wskazywał, że najwięcej wypadków zdarza się paradoksalnie w okresie letnim, kiedy kierowcy czują się znacznie swobodniej na jezdni z uwagi na brak trudnych warunków atmosferycznych, wymuszających szczególną ostrożność kierowców, a te z kolei są charakterystyczne dla okresu zimowego. Mecenas jako doświadczony pełnomocnik ofiar wypadków komunikacyjnych opowiada o swoich sprawach, jakie prowadził w tym zakresie oraz o następstwach wypadku zachodzących w życiu ofiar i to zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Mec. Przemysław Nowakowski wskazuje także, jakie kary grożą kierowcom, którzy spowodują wypadek, ze wskazaniem różnic zachodzących przy wypadku spowodowanym z winy umyślnej oraz wypadku spowodowanego nieumyślnie. Mecenas jednocześnie podkreśla, że najbardziej dotkliwą i odczuwalną dla sprawcy karą  jest zakaz prowadzenia pojazdu i z tego powodu winna ona być orzekana przez Sądy częściej, zwłaszcza w sytuacji, gdy zapada wyrok w zawieszeniu.

Adw. Nowakowski wskazuje również, jakie jego zdaniem zmiany powinny zajść w przepisach regulujących kwestie drogowe, aby zapewnić większe bezpieczeństwo na drogach i zapobiec jak największej liczbie wypadków, podkreślając, że należałoby przede wszystkim wprowadzić obowiązek zatrzymywania się kierowców (z obu pasów przeciwległego ruchu) przed przejściem dla pieszych już w momencie zbliżania się pieszego do „zebry”.

Źródło: https://www.radiolodz.pl/posts/57078-sprawcy-wypadkow-otrzymuja-za-male-kary-rozmowa


 

video
play-rounded-fill
Adw. Przemysław Nowakowski – sprawa Mariusza Kruszyńskiego, który poinformował organy ścigania o popełnieniu przestępstwa, a po jakimś czasie sam został aresztowany jako oskarżony o udział w popełnieniu przestępstwa

W 2015 r. w programie „Państwo w państwie” została przedstawiona sprawa jednego z naszych klientów, który w 2005 r. poinformował organy ścigania o popełnieniu przestępstwa zabójstwa wraz ze wskazaniem sprawców czynu, po czym w 2006 r. sam został aresztowany z uwagi na postawione mu zarzuty udziału w ww. przestępstwie poprzez posiadanie wiedzy o zabójstwie, niepoinformowanie o nim organów ścigania i pomoc w ukryciu zwłok. W studiu Przemysław Talkowski gościł dr. Janusza Kaczmarka – adwokata, byłego Prokuratora Krajowego, sędzię Barbarę Piwnik – byłą Minister Sprawiedliwości oraz Adw. Przemysława Nowakowskiego – ówczesnego pełnomocnika zatrzymanego mężczyzny.

W programie dowiedzieliśmy się, że areszt Pana Mariusza trwał 15 miesięcy, a wszelkie jego wnioski kierowane do Prokuratury z prośbą o przesłuchanie go pozostawały bez rozpatrzenia. Tymczasem jak wskazywał Adw. Nowakowski, gdyby wnioski składane przez oskarżonego w przedmiocie jego przesłuchania zostały rozpatrzone przez Prokuraturę niezwłocznie to wówczas areszt nie powinien trwać dłużej niż 2-3 miesiące. Wobec powyższego, działania podejmowane przez Prokuraturę, która ograniczała się jedynie do podejmowania czynności mających na celu przedłużanie tymczasowego aresztowania były bez wątpienia niewłaściwe.

Ostatecznie Sąd w 2016 r. uniewinnił Pana Mariusza od popełnienia zarzucanych mu czynów, jednak jak podkreśla Przemysław Nowakowski – sprawa ta trwała stanowczo za długo, gdyby bowiem Prokuratura postępowała zgodnie z przepisami prawa, gdyby wnioski dowodowe składane przez strony były należycie weryfikowane we właściwym czasie to bez wątpienia proces powinien trwać dużo krócej niż miało to miejsce w rzeczywistości.

Dodatkowym, niezwykle bolesnym dla mężczyzny następstwem jego aresztowania było odebranie mu dzieci przez Sąd w czasie, gdy ten przebywał w areszcie, gdyż stan psychiczny jego żony nie pozwalał jej sprawować należytej opieki nad dziećmi. Jest to o tyle dotkliwe, że mimo uniewinnienia mężczyzny, do czasu realizacji programu dzieci do niego nie wróciły – sprawa ta pozostawała wówczas w toku.

Źródło: https://www.polsatnews.pl/wideo-program/panstwo-w-panstwie-mariusz-kruszynski_6691870/