Specjalizacje

Angażujemy się w każdy z powierzonych nam problemów. Bez względu na to, czy jest to proces odszkodowawczy, sprawa karna, czy też z zakresu prawa pracy – Klient może liczyć na nasze stuprocentowe zaangażowanie i gotowość do wdrażania nieszablonowych rozwiązań.

Wiodące

  • 01Procesy odszkodowawcze
  • 02Prawo gospodarcze
  • 03Prawo zamówień publicznych

Pozostałe

  • 04Ochrona dóbr osobistych
  • 05Postępowania karne
  • 06Postępowania administracyjne
  • 07Spory sądowe
  • 08Postępowania egzekucyjne
  • 09Ochrona danych osobowych
  • 10Prawo pracy