Postępowania administracyjne

Prawo administracyjne, jak również procedura administracyjna to zagadnienia niezwykle zawiłe i skomplikowane. Wsparcie doświadczonych specjalistów umożliwia pełną realizację praw i interesów Klienta.

Dla kogo?

Usługi kancelarii z zakresu postępowania administracyjnego kierujemy do wszystkich podmiotów, ubiegających się o wydanie decyzji o charakterze administracyjnym na tle m.in. prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości, ochrony środowiska, regulacji transportowych itp. Pomagamy również podmiotom zainteresowanym uzyskaniem dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej – koncesji, zezwoleń i licencji.

Oferujemy wieloaspektowe i wyczerpujące wsparcie prawne. Naszych Klientów reprezentujemy na każdym z etapów postępowania, bez względu na stopień skomplikowania sprawy. Dzięki bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie w bezpieczny sposób przeprowadzić Klientów przez całość procedury administracyjnej.

Co zyskujesz?

  • Realną pomoc prawną w uzyskaniu niezbędnych decyzji o charakterze administracyjnym.
  • Odciążenie ze wszystkich formalności związanych z przebiegiem postępowania administracyjnego.
  • Reprezentację i profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania.

Co robimy?

  • Sporządzamy wszelkie konieczne wnioski, skargi, zażalenia i odwołania, a także inne niezbędne dokumenty w zależności od potrzeb Klienta.
  • Oferujemy bieżące doradztwo w sprawach z zakresu prawa administracyjnego.
  • Reprezentujemy Klientów przed organami i sądami administracyjnymi obydwu instancji, w tym również sporządzamy skargi kasacyjne do NSA.
  • Przygotowujemy opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej.

Specjalista

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się ze mną.

Przemysław Nowakowski
Adwokat

+48 42 636 04 30

Powrót do listy specjalizacji