Prawo zamówień publicznych

Postępowania prowadzone w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymagają specjalistycznej wiedzy, dokładności i terminowości. Naszym Klientom zapewniamy profesjonalną obsługę prawną na każdym z etapów postępowania.

Dla kogo?

Wsparcie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych oferujemy wszystkim podmiotom zaangażowanym w proces realizacji zamówień publicznych. Pomoc prawną świadczymy zarówno na rzecz Zamawiających, jak również Wykonawców.

Wieloletnie doświadczenie i ekspercka wiedza specjalistów naszej Kancelarii sprawia, że jesteśmy w stanie zaproponować konkretne, sprawdzone rozwiązania. Uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wspieramy w każdym z jego stadiów, pozostając do stałej dyspozycji. Wyróżnia nas doskonała znajomość specyfiki postępowań toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz bardzo wysoka skuteczność odwołań od jej orzeczeń.

 

Co zyskujesz?

  • Pomoc wykwalifikowanych specjalistów na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Pewność, że postępowanie toczy się w sposób przewidziany przez prawo i zgodny z nim.
  • Możliwość oddelegowania kwestii prawnych związanych z zamówieniami publicznymi, a tym samym – czas na realizację innych przedsięwzięć.

Co robimy?

  • W sposób kompleksowy reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.
  • Weryfikujemy lub sporządzamy od podstaw całość dokumentacji.
  • Sprawujemy kontrolę nad prawidłowością procedur.
  • Zapewniamy stałe doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z udziałem w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Specjalista

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się ze mną.

Rafał Tarsalewski
Adwokat

+48 42 636 04 30

Powrót do listy specjalizacji