Agnieszka Krystek

Dyrektor Zarządzająca

Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w związku ze szkodami na osobie spowodowanymi wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, błędami medycznymi, a także naruszeniami praw pacjenta. Jako dyrektor zarządzająca, organizuje pracę kancelarii oraz koordynuje jej bieżącą działalność.

Wyróżnia ją ponadprzeciętna pamięć i umiejętności interpersonalne, przekładające się na doskonały kontakt z Klientami. W sposób jasny i rzetelny potrafi wyjaśnić zawiłości postępowań. Jest osobą sumienną i niezwykle dokładną.

Ukończyła z wyróżnieniem dzienne studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Corocznie wyróżniana listami gratulacyjnymi Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepsze wyniki w nauce.

Interesuje się medycyną i jej prawnymi aspektami.