Damian Zbrojewski

Adwokat

Specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich zagadnień dotyczących spółek osobowych i handlowych, prawa własności przemysłowej,  prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych. Zajmuje się także podziałami majątku, prawem cywilnym w aspekcie odszkodowawczym, prawem zobowiązań oraz prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, 

W 2016 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pod tytułem „Prawo do obrony w postępowaniu wykonawczym”  obronił w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego. Wielokrotnie wyróżniany listami gratulacyjnymi Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za wyniki w nauce. W trakcie studiów odbył także praktykę w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej – Klinika Prawa. Współautor monografii naukowej z zakresu prawa karnego procesowego.

Wyróżnia go zdolność dążenia do realizacji założonego celu niezależnie od pojawiających się trudności oraz umiejętność właściwego zastosowania perswazji. 

Z kancelarią adw. Przemysława Nowakowskiego związany jest od sierpnia 2015 r. – początkowo jako stażysta, następnie asystent adwokata, a od stycznia 2017 r. jako aplikant adwokacki. Egzamin adwokacki złożył w 2020 roku.

Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2.