Justyna Rataj

Kierownik Sekretariatu Kancelarii

Z Kancelarią Adwokata Nowakowskiego związana od 2016 roku. W zakresie jej obowiązków leży dbałość o sprawne funkcjonowanie sekretariatu, w tym m.in. rejestracja korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, zamówienia artykułów biurowych i spożywczych, kontakt z Klientami, sądami, urzędami i innymi instytucjami oraz czujność nad sprawnym obiegiem dokumentów w Kancelarii. Prowadzi także kalendarz mec. Nowakowskiego oraz dba o terminowość opłat związanych m.in. z działalnością kancelarii. 

Wyróżnia się punktualnością, terminowością i rzetelnością w realizacji powierzonych zadań.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja Publiczna i Społeczna – specjalizacja Administracja Publiczna. W 2013 r. obroniła pracę magisterską „Organy Narodowego Banku Polskiego” w Katedrze Prawa Finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2009 r., pracując m.in. w instytucjach państwowych. Komunikatywnie posługuje się językiem rosyjskim.