Katarzyna Nowakowska

Adwokat

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim. Odbyła staż w Kancelarii Adwokackiej dr Detztera w Wurzburgu w Niemczech. Pracowała w Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Katedrze Prawa Transportowego jako stażystka a w kolejnych latach jako pracownik naukowo – dydaktyczny pod kierunkiem profesora Władysława Górskiego. W 1999 r. uzyskała prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego – „Złotą Kredę”.

W grudniu 1997 r. uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Od lutego 1998 r. była wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych „Adversus” s.c. w Szczecinie, specjalizując się zakresie prawa cywilnego, w tym gospodarczego, a także upadłościowego.

W 2009 r. Katarzyna Nowakowska została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi.