Maciej Kurczyński

Adwokat

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie zamówień publicznych oraz prawie ochrony danych  osobowych. Wspiera Klientów także w sprawach z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Współautor monografii naukowych i aktywny uczestnik wielu konferencji poświęconych tematyce prawa karnego procesowego.

W 2017 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc pracę magisterską „Cele postępowania przygotowawczego”, przygotowaną w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki. W toku studiów aktywnie brał udział w rozwoju i promocji środowiska studenckiego, działając w Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów oraz uczelnianych organach Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach programu edukacyjnego „Znam Swoje Prawa” i praktyk w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej – Klinika Prawa. Corocznie wyróżniany listami gratulacyjnymi Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepsze wyniki w nauce.

Z Kancelarią adw. Przemysława Nowakowskiego związany od 2016 r. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej pełni funkcję starosty roku. Egzamin adwokacki złożył w 2021 r. Posługuje się biegle językiem angielskim i językiem niemieckim na poziomie średniozaawansowanym.