Marcin Imiołczyk

Adwokat

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, rodzinnych, karnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych. Zajmuje się także problemami z obszaru regulacji prawa wyborczego, organizacji pozarządowych, własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Doświadczenie w zawodzie zdobywa od 2015 roku.

Wyróżnia go ponadprzeciętne zaangażowanie w prowadzone sprawy oraz indywidualne podejście do klienta i umiejętność zrozumienia jego sytuacji.

Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Studia ukończył w 2016 r. po obronie pracy magisterskiej pt. „Instytucja Komitetu Wyborczego”. W trakcie studiów wielokrotnie nagradzany za działalność samorządową i na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego, w tym również przez Senat UŁ medalem Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo za całokształt działalności w strukturach samorządowych i uniwersyteckich. Pełnił m.in. funkcję Z-cy Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UŁ, Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej UŁ i Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WPiA UŁ oraz był członkiem Rady Wydziału WPiA UŁ i Komisji ds. Jakości Kształcenia WPiA UŁ.

W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pełnił funkcję starosty roku. Egzamin adwokacki złożył w 2020 roku uzyskując drugi wynik w Łódzkiej Izbie.