Martyna Rybacka

Zastępca Kierownika Sekretariatu Kancelarii

W Kancelarii Adwokata Nowakowskiego pracuje od czerwca 2017 r. Czuwa nad prawidłowym obiegiem dokumentacji, efektywną komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną w Kancelarii. Wspiera także pracowników kancelarii w dochowaniu terminów powierzonych zadań oraz ustala warunki współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług. Prowadzi również sprawy na etapie egzekucyjnym, monitoruje przebieg postępowania, przygotowuje niezbędne pisma na etapie polubownym, sądowym oraz dba o utrzymanie relacji z Klientami Kancelarii.

Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku Administracja, specjalizacja: Finanse Publiczne. W 2013 r. uzyskała tytuł licencjata, broniąc w Katedrze Prawa Cywilnego pracę pt. „Rozdzielność majątkowa małżonków”. W czerwcu 2015 r. ukończyła studia z tytułem magistra, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Podatkowego, pt. „Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych”. 

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2013 r., a w toku kariery pracowała m.in. w spółkach świadczących usługi z zakresu windykacji należności. Posługuje się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym oraz niemieckim na poziomie podstawowym. 

W obszarze jej zainteresowań leżą precedensowe rozstrzygnięcia spraw z zakresu prawa podatkowego oraz rodzinnego, a także proces egzekucji należności.