Michał Rusołowski

Sekretarz kancelarii

Z Kancelarią związany od 2013 roku. Wspiera funkcjonowanie sekretariatu i obsługę administracyjną Kancelarii. Odpowiedzialny w zespole za kontrolowanie zapadających w sprawach orzeczeń oraz sprawne i skuteczne ich realizowanie zarówno na drodze polubownej, jak również w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych, które wraz z postępowaniami zabezpieczającymi stanowią główny obszar działalności i zainteresowań prawnych. Aktywnie współpracuje z komornikami uczestnicząc w przeprowadzanych czynnościach terenowych oraz poszukiwaniu majątku dłużników. Posiada także doświadczenie w egzekwowaniu należności od dłużników znajdujących się zagranicą. Włada językiem angielskim.