Paweł Długołęcki

Adwokat

Specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń związanych ze szkodami majątkowymi i niemajątkowymi oraz roszczeń z tytułu rękojmi. Zajmuje się również obsługą podmiotów gospodarczych oraz występuje w sprawach karnych – zarówno w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, jak i obrońcy. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta oraz empatii doskonale odnajduje się w także sprawach rodzinnych. 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, składając pracę magisterską pt. „Wynagrodzenie należne finansującemu w przypadku rozwiązania umowy leasingu” w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, pod kierunkiem promotora prof. Wojciecha Katnera, Następnie odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi. Jest członkiem Łódzkiej Izby Adwokackiej.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz niemieckim.