Ochrona danych osobowych

Regulacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w ostatnim czasie znacznie się zaostrzyły. Nie warto ryzykować. Pomoc profesjonalistów chroni przed stratami finansowymi i wizerunkowymi.

Dla kogo?

Wsparcie w zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych oferujemy przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym, a także stowarzyszeniom, fundacjom itp. Z oferowanych przez nas usług mogą skorzystać wszystkie podmioty zainteresowane stworzeniem procedur przetwarzania danych osobowych od podstaw, jak również ich weryfikacją i dostosowaniem do wymogów prawa.

Świadczone przez nas usługi mają charakter w pełni kompleksowy. Nasi Klienci otrzymują zindywidualizowaną pomoc, dostosowaną do potrzeb firmy lub instytucji.

Co zyskujesz?

  • Całość niezbędnej dokumentacji związanej z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.
  • Wsparcie we wdrożeniu stosownych procedur w firmie lub instytucji.
  • Pewność, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymogami polskiego i europejskiego prawa.

Co robimy?

  • Zapewniamy bieżące doradztwo w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
  • Przeprowadzamy audyty pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
  • Tworzymy wzory regulaminów, polityk prywatności i innych dokumentów wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO.
  • Opracowujemy dokumentację wewnętrzną firmy, w tym m.in. politykę bezpieczeństwa informacji czy ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
  • Występujemy w imieniu Klienta w ewentualnych postępowaniach sądowych w sprawach na tle przetwarzania danych osobowych.

Specjalista

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się ze mną.

Przemysław Nowakowski
Adwokat

+48 42 636 04 30

Powrót do listy specjalizacji