Dominika Frydrych

Adwokat

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym również w sprawach z zakresu prawa transportowego oraz prawa zamówień publicznych. Wspiera także klientów kancelarii w rozwiązywaniu problemów na tle szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych.

W 2017 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pod tytułem „Zmiana umowy o realizację zamówienia publicznego” obroniła w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego. W trakcie studiów odbyła praktykę w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej – Klinika Prawa oraz działała w Studenckim Kole Kryminalistyków, w ramach którego prowadziła poświęcone tematyce kryminalistycznej warsztaty. Wyróżniana listami gratulacyjnymi Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za wyniki w nauce.

Z kancelarią adw. Przemysława Nowakowskiego związana jest od 2016 r. – początkowo jako stażysta, od stycznia 2018 r. jako aplikant adwokacki. Egzamin adwokacki złożyła w 2021 r. Biegle posługuje się językiem angielskim na poziomie C1 (CAE) oraz językiem niemieckim w stopniu podstawowym.