Ochrona dóbr osobistych

Dobra osobiste pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Wspieramy Klientów w dochodzeniu należnych im roszczeń z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych przez osoby trzecie.

Dla kogo?

Pomoc prawną oferujemy wszystkim osobom fizycznym i prawnym, które padły ofiarami naruszenia dóbr osobistych takich jak m.in. zdrowie, cześć, wolność, swoboda, nazwisko, wizerunek, tajemnica korespondencji,  twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Katalog dóbr osobistych pozostaje otwarty. W opracowaniu przekonującej strategii i argumentacji wspieramy także Klientów, którzy padli ofiarami naruszeń innych niż wymienione w art. 23 Kodeksu Cywilnego.

Co zyskujesz?

  • Wsparcie na każdym etapie sprawy o naruszenie dóbr osobistych – począwszy od prawidłowego sformułowania roszczeń, poprzez wsparcie w rozmowach ugodowych aż po satysfakcjonujące zakończenie postępowania sądowego.
  • Pomoc w negocjacjach umów wizerunkowych oraz stały nadzór nad prawidłową realizacją ich postanowień.
  • Doradztwo w sprawach bieżących związanych z ochroną dóbr osobistych oraz efektywną pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Co robimy?

  • Opracowujemy skuteczne strategie ochrony przed naruszeniami dobrego imienia i wizerunku osób znanych oraz renomy osób prawnych.
  • Wspieramy Klientów na etapie polubownym sprawy o naruszenie – w rozmowach ugodowych i negocjacjach.
  • Kompleksowo przeprowadzamy Klientów przez postępowania sądowe, m.in. na tle ochrony dobrego imienia, godności, prywatności czy wizerunku, a także w sprawach dotyczących materiałów prasowych, telewizyjnych czy radiowych.
  • Prowadzimy sprawy karne – o zniesławienie i zniewagę.

Specjalista

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się ze mną.

Rafał Tarsalewski
Adwokat

+48 42 636 04 30

Powrót do listy specjalizacji