Rafał Tarsalewski

Adwokat

Odpowiada za praktykę Kancelarii związaną z prawem zamówień publicznych, prawem gospodarczym oraz obsługą przedsiębiorców. Specjalizuje się także w sprawach odszkodowawczych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera także Klientów w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych związanych z ich działalnością oraz doradza w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Udziela także pomocy w zakresie ochrony danych osobowych, pełniąc funkcję inspektora ochrony danych osobowych. 

Posiada bogate doświadczenie procesowe, w tym w zakresie postępowań odszkodowawczych. Reprezentował Klientów w kilku tysiącach spraw sądowych oraz regularnie występuje przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadził sprawy i doradzał Klientom m. in z sektora odnawialnych źródeł energii, handlowego, produkcyjnego, farmaceutycznego i spożywczego.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Był także uczestnikiem szkoleń z zakresu negocjacji, prowadzenia sporów, retoryki. W przeszłości laureat i finalista ogólnopolskich konkursów prawniczych.