AŻ O 3566 % WYŻSZE ZADOŚĆUCZYNIENIE OD SPOŻYWCZEGO GIGANTA

Robienie zakupów kojarzy się z powtarzalnym i niejako stałym elementem dnia codziennego, dlatego nie dopuszczamy do siebie myśli, że wykonując tak prozaiczną czynność może grozić nam może jakakolwiek szkoda i niebezpieczeństwo. Historia naszego klienta ukazuje jednak, że nieszczęśliwy splot wydarzeń i zaniedbania po stronie sklepu, prowadzić mogą do trudnych do przewidzenia wypadków.

   1. Przebieg zdarzenia

Poszkodowany klient, robiąc jak co dzień zakupy w znanej, dużej sieci sklepów spożywczych, przemieszczając się alejką z wyłożonym towarem w postaci sprzętu gospodarstwa domowego i ogrodniczego, zauważył piłę elektryczną, której zakupem był zainteresowany.  Z uwagi na fakt, że niektóre z towarów leżących na ekspozycji były odpakowane, w tym piła, która akurat przekuła jego uwagę, postanowił dowiedzieć się jaka w tym modelu jest założona tarcza.

Złapał w tym celu narzędzie prawą ręką, a lewą wykonał ruch odsłaniający osłonę. Jednakże będąc przekonanym, że urządzenie nie jest podłączone do zasilania, nie zwrócił uwagi na to, że nie robi tego za służący do tego uchwyt. W momencie, gdy zaczął odsuwać osłonę, doszło do uruchomienia się piły przez nieświadome jednoczesne naciśnięcie przez niego przycisku uruchamiającego piłę.

Wskutek tego został zraniony doznając poważnej rany szarpanej lewego kciuka. Niezwłocznie zatem udał się do szpitala, gdzie wykonano zabieg szycia pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej.

     2. Zgłoszenie roszczeń

Poszkodowanemu zdjęto szwy po upływie 2 tygodni, a następnie skierowano do poradni chirurgii ogólnej. W centralnej części rany wystąpiła martwica, dlatego konieczne stało się ponadto usunięcie suchych płatów naskórka wzdłuż rany.

Poszkodowany klient sklepu nie przypuszczał, że narzędzie może być gotowe do użycia, ponieważ nigdy wcześniej nie spotkał się z tym, żeby narzędzie było wystawione w stanie pozwalającym na jego swobodne użycie. Przesłał zatem do sklepu dokumentację medyczną oraz informację o woli domagania się zadośćuczynienia za zdarzenie. W odpowiedzi poinformowano go jednak, że sklep nie widzi przesłanek potwierdzających jego odpowiedzialność za zdarzenie, jednakże składa propozycję ugodowego zakończenia sprawy.

Kwota zaproponowana przez handlowego giganta tytułem zadośćuczynienia okazała się być rażąco niska, w związku z tym poszkodowany postanowił skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszej Kancelarii, która skierowała pozew.

     3. Postępowanie przed Sądem

W toku postępowania Sąd, chcąc jak najpełniej rekonstruować przebieg zdarzenia, a tym samym ustalić stopień przyczynienia się sieci sklepów i poszkodowanego do wypadku, przeprowadził wnikliwie dowody m.in. z przesłuchań pracowników sklepu oraz osób zajmujących stanowiska zarządzające i kierownicze.

Dzięki zeznaniom tych osób doszedł do przekonania, że w sklepie nie było jednej osoby przydzielonej i odpowiedzialnej tylko za zapakowanie z powrotem odpakowanego towaru. Jak ustalił, odpowiedzialni za ten obszar byli wszyscy pracownicy sklepu, a sama kontrola polega na tym, że chodząc po sklepie, np. donosząc towar, starali się przy okazji dbać o to, żeby takiego nierozpakowanego sprzętu nie było.

     4. Wyłączna wina sieci sklepów

Nie uległo wątpliwości Sądu, że piła winna być dostarczana do oglądania klientom w stanie, w jakim wyprodukował i zapakował ją producent. Umieszczenie niezabezpieczonej i podłączonej pod zasilanie piły akumulatorowej na ogólnodostępnej dla klientów sklepu ekspozycji stanowi naruszenie podstawowej zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i jest niezgodne z przepisami.

Okoliczność, że towar przyjeżdża do sklepu zapakowany nie zwalnia pozwanego od obowiązku dbania o to, by produkty te, które zostały rozpakowane na terenie sklepu, znajdowały się w należytym stanie zapewniającym bezpieczeństwo klientów.

W ocenie Sądu obowiązkiem pozwanego – jako podmiotu prowadzącego sieć sklepów – zgodnie z powszechnie aprobowanym wzorcem postępowania jest zapewnienie klientom możliwości bezpiecznego robienia zakupów. Przedmiotowa piła znajdując się w stanie umożliwiającym jej przypadkowe użycie stwarzała istotne zagrożenie dla wszystkich osób znajdujących się na terenie sklepu.

     5. Wysokość zadośćuczynienia

Sąd nie uwzględnił także zarzutu pozwanego przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody. Powód był klientem sklepu i jedynie chciał obejrzeć jeden z produktów znajdujących się na sali sprzedażowej, a nie miał możliwości zrobić tego inaczej niż w takim stanie, w jakim produkt ten został przez niego zastany.

Podkreślił także, że kompensacyjny charakter instytucji zadośćuczynienia wymaga, aby przyznana kwota nie miała jedynie symbolicznego charakteru, jaką zaproponował wcześniej pozwany, dlatego Sąd zgodził się z wysokością żądanej przez nas kwoty. Tym samym nasz klient otrzymał 36 razy większe zadośćuczynienie niż pierwotnie oferowane przez znaną sieć sklepów.

»«

Rzadkość tego rodzaju zdarzeń oraz częste unikanie odpowiedzialności przez sprawcę szkody sprawia, że wiele osób nie decyduje się walczyć z ,,gigantem”, który dysponuje znacznym zapleczem m.in. finansowym do ewentualnego sporu w sądzie. Nasza Kancelaria po raz kolejny udowadnia jednak, że skuteczna strategia procesowa właściwie zabezpieczy interesy poszkodowanych klientów, a posiadane przez naszych adwokatów wiedza i doświadczenia nie ustąpią przeciwnikowi procesowemu z uwagi na posiadany kapitał czy powszechną renomę.

Udostępnij wpis:

Powrót do sukcesów

Mogą Cię zainteresować

PRECYZYJNE WYKAZANIE PRZESŁANEK ,,WYPADKU PRZY PRACY” KLUCZEM DO OTRZYMANIA WYSOKIEGO ZADOŚĆUCZYNIENIA

Możliwość wystąpienia nagłego zdarzenia, jakim jest wypadek przy pracy, sta...

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

Uprzejmie informujemy, że od 16.02 do dnia 23.02 kancelaria będzie czynna do g...

SZCZEGÓLNE ASPEKTY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ OD UBEZPIECZYCIELI

W ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, niebagatelne znaczenie może mieć kw...

ZWROT UTRACONYCH KORZYŚCI ORAZ RENTA NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO REKOMPENSATA ZA NIEMOŻNOŚĆ POWROTU NA RYNEK PRACY

W zderzeniu z współczesnym rynkiem pracy, kwestia reintegracji zawodowej osób...

Wszystkie aktualności